Nystart

Jepp, ny blogg. Denna gång utan såväl finur­ligt namn som med­skri­ben­ter. Min tanke är att här lägga upp iak­ta­gel­ser, arti­kel­tips och all­männa dum­he­ter, men fram­förallt de artik­lar jag får pub­li­ce­rade på olika håll.

Häromdagen skrev jag om Ipred på Kristianstadsbladets kul­tur­sida. Av kom­men­ta­rerna under arti­keln att döma har vissa miss­tol­kat det som ett debat­tin­lägg för infö­ran­det av direk­ti­vet. I själva ver­ket är avslut­ningen bara en reflek­tion. För visst är det anmärk­nings­värt att min gene­ra­tion, som har en upp­luck­rad syn på per­son­lig integri­tet, stri­der så hårt just för denna integritet?

Om Adam

Journalist. Filmare. Författare.
Det här inlägget postades i Artiklar, Blogg och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.

0 svar till Nystart

 1. David Hylander skriver:

  Jag tror så här. Vi som spen­de­rar en stor del av vår vakna tid på inter­net har bör­jat vänja oss vid att allt finns till­gäng­ligt där. Från de senaste tv-programmen till infor­ma­tion om vårt eget och våra vän­ners pri­vat­liv. Det får funk­tio­nen av ett slags kol­lek­tivt med­ve­tande, näs­tan som en för­läng­ning av oss själva. I det sam­man­hanget får integri­tet en annan inne­börd. Som fram­för allt inne­bär att begräns­ningar i hur infor­ma­tion får spri­das på inter­net blir en väl­digt per­son­lig kränk­ning. Det är som att säga att vi inte får till­gång till en del av våra hjärnor.

  Jag har tänkt en massa om det här nu medan jag dis­kade och höll på att skriva en halv krö­nika om saken men jag låter bli. Intressant är det i alla fall.

 2. Klas skriver:

  För visst är det anmärk­nings­värt att min gene­ra­tion, som har en upp­luck­rad syn på per­son­lig integri­tet, stri­der så hårt just för denna integritet?”

  Nej inte sar­skilt. Skillnaden mel­lan att fri­vil­ligt lamna ut infor­ma­tion om sig sjalv kontra bli tvingad till det ar vasant­lig. Jamforelsen med fri­vil­ligt sam­lag vs vald­takt ar har hogst relevant.

  Sen hand­lar ju inte debat­ten om per­son­lig integri­tet bara om att rat­ten till pri­vat­liv och vilka per­son­liga detal­jer man lam­nar ut pa face­book etc utan gar ju hand i hand med ytt­ran­de­fri­he­ten, da moj­lig­he­ten att fritt uttrycka och sprida sina asik­ter starkt begran­sas av over­vak­ning, cen­sur och regi­stre­ring. Och det ar just detta de nya lagarna hand­lar om. Att reglera, ava­no­ny­mi­sera (finns detta ord?) och cen­su­rera inter­net och pa det sat­tet begransa folks till­gang till fri och ocen­su­re­rad infor­ma­tion och folks ratt att fritt uttrycka sig.

  Internet har for forsta gangen i histo­rien gett folk direkt till­gang till infor­ma­tion som inte ar fil­tre­rad av media/politiker/foretag och ar det sista rik­tigt fria foru­met vi har. Och nu vill poli­ti­ker in och bestamma over det och for­lang­ningen bestamma och kon­trol­lera infor­ma­tio­nen vi tar del av? Hell yeah att folk blir arga. Sa nej jag tyc­ker inte det ar alls kons­tigt att folk stri­der for detta. Snarare tvartom att folk inte pro­te­ste­rar mer.

 3. Pingback: Istället för Falkvinge: Svartskägg « ADAM SVANELL

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>