Är twittrare miljöbovar?

climatechange

Nicholas Carr blog­gar uti­från frå­gan hur myc­ket kol­di­oxid en Google-sökning gene­re­rar. Med sina dysto­pier om att vi blir kor­kade av Google och att Wikipedia gör oss till Lemmings bru­kar Carr fram­stå som en lud­dit, eller åtminstone en över­dri­ven skep­ti­ker. Men att läsa debat­tö­rer som man inte är över­ens med kan vara väl så läro­rikt som att lyssna på menings­frän­der. Därför föl­jer jag numera hans blogg.

Google upp­ger att en “en bil som kör en kilo­me­ter pro­du­ce­rar lika myc­ket växt­hus­ga­ser som tusen Google-sökningar”. En fors­kare på Harvard häv­dar dock att det räc­ker med två Google-sök för ge samma mängd kol­di­oxid som när man kokar upp en kopp te (fast det tyc­ker till och med Carr låter överdrivet).

Miljöaspekten av web­ben är i vil­ket fall som helst intres­sant, och känns rela­tivt säl­lan belyst. Nicholas Carr:

We may be obses­sive about tur­ning off the lights when we leave a room, but at the same time we may hap­pily spend hours dic­king around online, obli­vious of the electri­city ligh­ting up our screen, hea­ting our chip, and powering and coo­ling the data cen­ters we’re con­nec­ted to. /…/ How many Twitterheads think about their electri­city use before they tweet? Not many. How many blog­gers think about it before they blog? Not this one.

Själv skri­ver jag det här på ett tåg mel­lan Malmö och Stockholm. Hur myc­ket behö­ver jag blogga och twittra för att vara lika mil­jö­far­lig som om jag hade tagit flyget?

Edit: Webbkunnige Pelle Sten på SvD påpe­kar att upp­gif­ten från Harvard-studien myc­ket rik­tigt har visat sig vara en miss­upp­fatt­ning. Läs mer här.

Om Adam

Journalist. Filmare. Författare.
Det här inlägget postades i Blogg och har märkts med etiketterna , , , , , . Bokmärk permalänken.

Ett svar till Är twittrare miljöbovar?

  1. Mjömark skriver:

    Kom att tänka på en arti­kel jag läste i dagens Metro.

    Enligt en fors­kar­rap­port häromå­ret är det lika skad­ligt för mil­jön att äta ett kilo nöt­kött som att köra bil i tre tim­mar och lämna alla lam­por hemma på under tiden.”

    http://www.metro.se/se/article/2009/01/26/23/014565/index.xml

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>