Mer om piratböckerna

När man är en i en upp­sjö av recen­sen­ter som sam­ti­digt tar sig an ett verk, då hit­tar man själv­klart någon annan som for­mu­le­rar sig ele­gan­tare än en själv. Denna gång, i fal­let Tony Ernst och Rydell/Sundberg, är denna någon Malte Persson i Expressen:

Det mesta tyder på att upp­hovs­rät­tens fram­tid kom­mer att avgö­ras i en drag­kamp mel­lan en allt repres­si­vare lag­stift­ning och en allt mer påtag­lig tek­nisk och soci­o­lo­gisk verklighet.

Det vore kläd­samt om en sådan upp­vis­ning i juri­disk och tek­no­lo­gisk råstyrka också kom­plet­te­ra­des med ett intel­lek­tu­ellt argu­men­te­rande sam­tal. Somliga mer nyan­se­rade upp­hovs­rätt­skri­ti­ker för­sö­ker för­visso föra ett sådant. Men det är säl­lan någon som anser sig behöva bemöta deras argu­ment med annat än pre­fab­ri­ce­rade moralkakor.

Och medan mer eller mindre begå­vade fil­del­nings­fö­re­språ­kare får tala oemot­sagda till sina fans på nätet, får skiv– och film­in­du­strins lob­by­is­ter tala oemot­sagda till rege­ringen. Vad det än är, är det inget demo­kra­tiskt ide­al­till­stånd.

Men för­hopp­nings­vis kan dessa böc­ker bidra till en både dju­pare och bre­dare för­stå­else av pro­ble­ma­ti­ken. Den som tyc­ker att det här med fil­del­ning är väl­digt svårt att för­stå bör läsa Piraterna. Den som tvärtom tyc­ker att det är väl­digt enkelt bör läsa 6 mil­jo­ner sätt att jaga en älg på. Den som vill sätta sig något så när ordent­ligt in i frå­gan läser natur­ligt­vis båda. Den som inte vill sätta sig in i frå­gan slip­per, men rekom­men­de­ras i så fall att inte hel­ler uttala sig om den.

Om Adam

Journalist. Filmare. Författare.
Det här inlägget postades i Blogg och har märkts med etiketterna , , , , , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>