Bildjournalistiken — i kris eller på frammarsch?

ab_obamaland11_lr

Bild: Magnus Wennman. Om Årets Bild (arti­keln pub­li­ce­rad i dagens SvD Min Helg):

En snubb­lande Sanna Kallur, en lynch­ning i Kenya. Tårar vid pre­si­dent­val, en fabrik som stänger för gott. Utställningen Årets Bild är en foto­jour­na­lis­tisk exposé över det gångna året.

Den 4 novem­ber 2008. Barack Obama vin­ner en histo­risk seger i det ame­ri­kanska pre­si­dent­va­let. Aftonbladets foto­graf Magnus Wennman är på plats i Grant Park, Chicago, där en kvarts mil­jon män­ni­skor har sam­lats för att följa valvakan.

I sekun­den då Obama utnämns till seg­rare står han längst fram i publik­ha­vet. Han ser en kvinna – Lavita Mitchell – som bris­ter ut i gråt.

- Hon var så totalt upp­slu­kad av käns­lorna. Hon strun­tade full­stän­digt i att jag stod en halv­me­ter bort och tog mas­sor av bil­der. Det var en fan­tas­tisk, magisk stäm­ning, säger Magnus Wennman.

Fotografiet av Lavita Mitchell utsågs härom­vec­kan till Årets bild. Från och med i dag visas det, till­sam­mans med vin­narna från täv­ling­ens övriga tret­ton kate­go­rier, hos Galleri Kontrast på Hornsgatan. Bilderna skild­rar stora nyhets­hän­del­ser som finan­s­kri­sen och OS i Peking, men också var­dag­liga sce­ner från ett djur­sjuk­hus och en hundutställning.

Årets bild har utsetts av Pressfotografernas klubb ända sedan 1942. Trots att pri­set fått två kon­kur­ren­ter, Unfold Swedish Photography Award och PGB Photo Award, anmäl­des i år fler foto­gra­fier än någonsin.

Vinnarbilderna visade ”att press­fo­to­gra­fins roll också är att vara jour­na­list, att doku­men­tera de stora ske­en­dena, inte bara att han­tera este­ti­ken och tek­ni­ken” skrev Paul Frigyes i tid­ningen Journalisten. Magnus Wennman hop­pas att han har rätt.

- Det är myc­ket este­tik inblan­dat i dagens press­fo­to­grafi. Men vi är jour­na­lis­ter och det är berät­tan­det som är abso­lut viktigast.

De senaste åren har många tid­nings­re­dak­tio­ner sku­rit ner på anta­let foto­gra­fer. Samtidigt som repor­tar eller läsare allt oftare hål­ler i kame­ran har redi­ge­rings­mjuk­vara gjort det enkelt att mani­pu­lera bilder.

Detta har fått som­liga att för­ut­spå bil­d­jour­na­li­sti­kens död. Men Galleri Kontrasts ord­fö­rande Rolf Adlercreutz tror sna­rare på motsatsen.

- Allmänheten har fått upp ögo­nen för att det är lätt att fuska med bil­der, men det är ju lika lätt att fuska med text. Det vik­tiga är att se till att män­ni­skor har för­tro­ende för press­bil­der och press­fo­to­gra­fer. Jag tror att de tid­ningar som sat­sar på bil­d­jour­na­li­stik kom­mer att tjäna på det.

Om Adam

Journalist. Filmare. Författare.
Det här inlägget postades i Artiklar, Blogg och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>