Hot Shots-inspirerat på DN.se

dahlen1

Männen bakom Den Nakna Pistolen och Hot Shots*, Jim Abrahams och Pat Proft bland andra, arbe­tade ofta med bak­grunds­dis­trak­tio­ner. Konceptet för deras hyste­ri­ko­me­dier var enkelt: att pressa in så många usla skämt som över huvud taget är möj­ligt under en och en halv timme (upp­skatt­nings­vis 800900 stycken).

För att fil­merna skulle ha något i när­he­ten av en hand­ling kräv­des dock vissa dia­log­ba­se­rade sce­ner som vävde ihop ord­vit­sarna, spar­karna i skre­vet och de paro­di­e­rade film­klas­si­kerna. Samtidigt ville de ju inte sinka ner sin skämt-per-minut-frekvens.

Lösningen blev att låta kna­sig­he­ter för­sigå i bak­grun­den. På så vis skrat­tade tit­ta­ren åt dessa, och lade knappt märke till skral­he­ten i den plot som för­kla­ra­des. Metoden kan bland annat ses tilläm­pad här.

Nu tycks DN.se ha tagit lär­dom av Proft och Abrahams. Tidningarnas webb­te­ve­sats­ningar bru­kar av för­klar­liga skäl kän­nas som torf­tiga ama­tör­ver­sio­ner av “rik­tig” nyhetsteve.  Att göra pro­fes­sio­nella pro­duk­tio­ner är dyrt och krä­ver erfa­ren­het. Vad DN.se har insett är att det är enklare att dra upp­märk­sam­he­ten till annat.

I en teve­föl­je­tong med det anspråks­fulla nam­net Karriärskolan ger tid­ningen tips på hur man genom att blogga och skaffa ett alias kan bygga sitt varu­märke och, i för­läng­ningen, göra kar­riär. Grunt och för­enk­lat på själv­hjälps­manér kan tyc­kas. Men för att ingen ska tänka på att tycka detta låter DN tip­sen pre­sen­te­ras av Nextopia-mannen Micael Dahlén.

Dahlén har näm­li­gen ett tjäns­te­rum som för tan­karna till John Nash kon­tor i A Beautiful Mind. Att lyssna på vad han säger är omöj­ligt när man sam­ti­digt ser de enorma högarna av pap­per och tidningar.

(* = Ja, de var män. Allihopa.)

Om Adam

Journalist. Filmare. Författare.
Det här inlägget postades i Blogg och har märkts med etiketterna , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

0 svar till Hot Shots-inspirerat på DN.se

  1. jenny skriver:

    nagel­lac­ket! Nagellacket! Rekommenderar även filo­so­fiska rum­met från härom vec­kan. Utan visu­ell dis­trak­tion behö­ver dah­lén bara öppna mun­nen för att för­klara var­för han inte är värd att lyssna på.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>