Tittarna flyr VM

YouTube Preview Image

Om hockey-VM och över­e­ta­ble­ring i medi­e­värl­den (arti­keln pub­li­ce­rad i vec­kans num­mer av Fokus):

Ishockey-VM är inte samma själv­klara publik­mag­net när utbu­det av tv-sporter växer.

Ishockeylandslaget Tre Kronor har varit fram­gångs­rikt på 2000-talet. Facit för de gångna åtta årens VM är ett guld, två sil­ver, två brons och tre fjär­de­plat­ser. Nu är årets hockey-VM i full gång i Schweiz, och medi­e­upp­bå­det är stort.

För TV3, som sände tur­ne­ringen från 1989 till 2007, var VM länge det stora trumf­kor­tet. Ingenting fick svenska tit­tare att zappa över till Stenbeck-kanalen som Sudden, Foppa och Salos batal­jer mot fin­nar och kanadensare.

Men de tre senaste åren har någon­ting hänt. Enligt mät­ningar från ana­lys­fö­re­ta­get MMS mins­kar tit­tar­siff­rorna dras­tiskt. 2005 sågs de tv-sända mat­cherna av i snitt 706 000 per­so­ner. Förra året hade siff­ran rasat till 338 000, mer än en halvering.

Claes Runheim var fram till förra året spor­tan­kare på Viasat. Han tror att minsk­ningen beror på ökat utbud:

– Det har skett en över­e­ta­ble­ring av sport i medi­erna. Jag tror inte att det här är något spe­ci­fikt för hoc­keyn, utan drab­bar all sport som kab­las ut.

Han får med­håll av Marie Nilsson, ana­ly­ti­ker på före­ta­get Mediavision.

– Man ska inte nöd­vän­digt­vis tolka det som ett mins­kat intresse för hoc­key. Det har skett en enorm ökning av medi­e­ut­bu­det, vil­ket gör att all typ av inne­håll utsätts för en frag­men­ti­se­ring. Förr var ett hockey-VM ett stort event. Nu kon­kur­re­rar det med en her­rans massa andra pro­gram, säger hon.

Tv-utbudet av idrott, inte minst hoc­key, är myc­ket rik­tigt större än någon­sin. Under elit­se­ri­e­sä­songen sän­der Canal Plus tre direkt­sända mat­cher i vec­kan. Den som vill kan skaffa en tillägg­s­tjänst som ger till­gång till i prin­cip alla säsong­ens matcher.

Det finns inte myc­ket som tyder på att intres­set för hoc­key mins­kar gene­rellt. Medan fot­boll­sall­svens­kans publik­siff­ror rasar gjorde elit­se­rien i hoc­key en rekord­sä­song 20072008, även om publi­ken mins­kade mar­gi­nellt året därpå.

Per Tellander, sport­chef på Viasat, ser dock inget pro­blem i att färre tit­tar på VM-sändningarna.

– Självklart skil­jer det sig från år till år bero­ende på hur långt Sverige går, hur intres­santa mot­stån­dare vi får och vilka pro­fi­ler som kom­mer. Men jag upp­le­ver inte att intres­set har minskat.

Som för­kla­ring till förra årets bot­ten­siff­ror pekar han på att hockey-VM flyt­ta­des från TV3 till TV6. Kanalerna kan ses av unge­fär lika stor del av befolk­ningen, drygt 85 pro­cent, men TV3 anses mer känd bland tittarna.

Jörgen Lindgren, gene­ral­sek­re­te­rare i Svenska Ishockeyförbundet, påpe­kar att förra årets VM spe­la­des i Kanada. Det betydde att många mat­cher sän­des nat­te­tid i Sverige.

– Dessutom visade man fler mat­cher än tidi­gare. När det sänds många mat­cher blir snittsiff­rorna inte hel­ler spe­ci­ellt bra.

Varken tids­skill­nad, kanal­byte eller fler sända mat­cher kan dock för­klara var­för tit­tan­det har mins­kat tre år i rad. De första mät­ning­arna från årets VM ser också ut att ligga i linje med fjol­å­rets siffror.

Claes Runheim tror att tit­tarna har trött­nat på sport­sänd­ning­ar­nas upplägg.

– Det är trå­kigt att man all­tid gör det som anses tryggt. Visst har den tra­di­tio­nella sport­stu­dion för­de­lar, men någon gång borde man våga tänka i nya banor.

Om Adam

Journalist. Filmare. Författare.
Det här inlägget postades i Artiklar, Blogg och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

0 svar till Tittarna flyr VM

  1. Barbro Karlström skriver:

    Tror väl jag det att tit­tar­siff­rorna mins­kar sedan TV6 tog över sänd­ning­arna. Jag vet många med mig som inte kan se TV6. Är man hoc­key­in­tres­se­rad har man ju Canal Digital o det går ju inte att ha Viasat bara för att kunna se hockeyVM.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>