Cowboytechno och kriminaljournalistik

_MG_8542

Foto: Martim Guerra Silva.

Jag vet att det är lite fånigt med blog­gin­lägg av typen “för­låt att jag ald­rig upp­da­te­rar”. Ändå kän­ner jag att jag måste säga:

Förlåt att jag ald­rig uppdaterar.

Det har varit en inten­siv period på sistone, med läm­ning av nya Novell samt ett stort pro­jekt för Fokus. Den här vec­kan är det dock änt­li­gen dags att skörda fruk­ten. I mor­gon ska Novell-numret fin­nas ute i butik. Jag har där skri­vit min längsta arti­kel någon­sin — fjor­ton sidor om country­te­ch­no­grup­pen Rednex.

Texten berät­tar ban­dets histo­ria och redo­gör för den kon­flikt som har upp­stått mel­lan flera tidi­gare med­lem­mar (totalt har fem­ton olika per­so­ner varit med i ban­det). I dag anser sig två olika grup­per “vara Rednex”. Den ena leds av Annika Ljungberg som säger sig ha rätt att använda band­nam­net i bland annat Norge och USA. Den andra leds av brit­tiska Julie Anne Tulley och inne­har rät­tig­he­terna till varu­mär­ket Rednex inom EU.

Tidigare under den fem­ton­å­riga kar­riä­ren har män­ni­skorna bakom Rednex auk­tio­ne­rat ut hela ban­det på Ebay, vid två till­fäl­len spar­kat samt­liga med­lem­mar samt ham­nat inför rätta i Norge efter en naken­spel­ning med barn­publik. Bland annat. Denna absurda, under­hål­lande och sorg­liga karu­sell skild­rar jag och foto­graf Martim Guerra Silva i ett repor­tage byggt på ett fem­ton­tal intervjuer.

På ons­dag har Novell rele­a­se­fest på Moderna museet. Kom!

Jag har som sagt även skri­vit ett repor­tage till vec­kans num­mer av Fokus. Jag vet inte om jag ska avslöja exakt vad tex­ten hand­lar om, men den har för mig inne­bu­rit ett till­fäl­ligt kar­riärs­skifte: från kul­tur­skri­bent till krim­re­por­ter. Tidningen kom­mer ut på fredag.

Inga löf­ten, men jag ska för­söka vara en mer aktiv blog­gare framöver.

Om Adam

Journalist. Filmare. Författare.
Det här inlägget postades i Blogg och har märkts med etiketterna , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>