DIY på gamla dar

Intervju med Moby (pub­li­ce­rad i tis­dags i SvD):

Tio år har gått sedan suc­cé­ski­van Play. Men på sitt nionde album gör Moby fort­fa­rande pre­cis samma samp­lings­ba­se­rade ambi­ent­mu­sik. Jag ringde upp och pra­tade istäl­let om hans syn på Barack Obama och rum­p­at­tac­ken mot Eminem.

Efter en halv­tim­mes sam­tal bris­ter låg­mälde Moby ut i ett okon­trol­le­rat fniss. Jag har just frå­gat vad han tyc­ker om Sasha Baron Cohens stjärt­kupp mot rap­pa­ren Eminem. Några dagar innan den här inter­vjun upp­trädde den brit­tiske komi­kern på MTV Movie Awards i Los Angeles med ett av sina alias, den öster­ri­kiske mode­bö­gen Brüno, och lan­dade under en ”flyg­tur” över publi­ken med skin­korna i ansik­tet på en rasande Eminem.

Senare ska det visa sig att rap­stjär­nan var inbe­gri­pen i skäm­tet. Men det vet inte Moby, som en gång blev hotad med stryk av Eminem efter att ha kal­lat denne för homo­fob. Nu visar han öppet sin skadeglädje.

– Hihihi, att bli firad ner med ars­let mitt i hans ansikte, det är ju så roligt!

Intervjun har redan hun­nit handla om indu­stri­ro­man­tik, fil­del­ning och avigsidorna med New York. Däremot inte om hans nya skiva. Men så är Moby – eller Richard Melville Hall som det står på hans kort hos yoga­in­struk­tö­ren – myc­ket mer än bara musi­ker. Han arbe­tar för djur­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen PETA, hjälpte John Kerry i den­nes pre­si­dent­kam­panj, är vegan, dri­ver en sajt med musik som inde­pen­dent­fil­mare kan använda gra­tis, debat­te­rar mot kristna höger­po­li­ti­ker och sit­ter i sty­rel­sen för ett insti­tut som fors­kar i musik­te­rapi. Det är lätt att enga­ge­mangen, samt det fak­tum att han är en sym­pa­tisk prick, lyc­kas överskugga att Moby gör ganska oin­tres­sant musik.

I sina pig­gare stun­der lutar sig nya albu­met Wait for me på folk­tro­niska eller post­roc­kiga ben. Desto oftare upp­re­par ski­van bara den ambi­ent­sås av synt­mat­tor och blues­samp­lingar som på 90-talet gjorde Moby till en världs­ar­tist. Ändå beskri­ver han själv den som ett trendbrott.

– Jag ville göra något per­son­ligt och vac­kert, oav­sett om det skulle sälja. Det blev en åter­gång till mina punkröt­ter. Jag spe­lade in ski­van i mitt sov­rum och ritade omsla­get i köket.

Hade du bli­vit för kommersiell?

– Ibland, som på ski­van Hotel, har jag nog tänkt för myc­ket på att jag vill att många gilla resul­ta­tet. Vändningen kom en kväll när jag satt på en gala med Ludacris till väns­ter och Christina Aguilera till höger. Plötsligen frå­gade jag mig vad sjut­ton jag gjorde där. De flesta ski­vor jag själv gil­lar är ju gjorda av små artis­ter på små bolag.

På din genom­brottslåt Go samp­lade du sound­trac­ket från Twin Peaks, nu har David Lynch regis­se­rat en musik­vi­deo åt dig. Om jag var din pr-ansvarige skulle jag skriva att ”cir­keln är sluten”.

– Ja, det är en stor ära. David Lynch är en av mina stora hjäl­tar. Jag äls­kar hans sätt att göra fil­mer som är expe­ri­men­tella och skru­vade, men också underhållande.

Du kam­pan­jade för John Kerry 2004. Vad tyc­ker du om Obama?

– Han är otro­lig. Jag har i prin­cip till­bringat de senaste åtta åren med att resa runt och be om ursäkt å USA:s väg­nar. Det känns skönt att inte behöva skäm­mas längre. Och hit­tills tyc­ker jag att Obama gör ett fan­tas­tiskt jobb. Har du läst hans självbiografi?

Nej.

– Du måste läsa den! Mitt favo­ritav­snitt är när han har skinn­jacka och hänger med marx­is­ter och femi­nis­ter. Jag menar, man är van vid att pre­si­den­ter är rika, vita gub­bar. Nu har vi en cool, svart pre­si­dent som gil­lar Billie Holiday.

FAKTA: MOBY

Heter egent­li­gen: Richard Melville Hall.

Född: 1965 i New York.

Aktuell: Med nya albu­met Wait for me.

Slog ige­nom: 1991 med sing­eln Go. Världsstjärna blev han dock först 1999 då han släppte ski­van Play som sål­des i nio mil­jo­ner exemplar.

Om Adam

Journalist. Filmare. Författare.
Det här inlägget postades i Artiklar, Blogg och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>