Krönika om fanfilmer + bonusmaterial

Semesterrapport: I mån­dags hade jag föl­jande krö­nika om fan­fil­mer inne i SvD. Nu lär jag av film­bran­schen och leve­re­rar den här med extra­ma­te­rial — ett antal rela­te­rade Youtubeklipp. Jag vill sär­skilt rekom­men­dera Joe Nussbaums Star Wars-romcom George Lucas in love.

Regissören Michel Gondry myn­tade häromå­ret ett nytt ord. I fil­men Be kind rewind för­sökte Mos Def och Jack Black rädda en vide­o­bu­tik där alla band hade avmag­ne­ti­se­rats genom att sweda fil­merna, spela in egna ver­sio­ner av dem.

”Sweding” var ett påhit­tat begrepp. Men ama­tör­in­spe­lade rema­kes finns fak­tiskt på rik­tigt. I verk­lig­he­ten kal­las kon­cep­tet fan­film och har enligt en ny bok exi­ste­rat ända sedan 20– talet.

Homemade Hollywood av jour­na­lis­ten Clive Young redo­gör för fan­fil­mens klas­si­ker. Det är Spindelmannen som kas­tar sig i ett rep från ett sex­vå­nings­hus, allt för att hans hob­by­film ska bli tro­vär­dig. Det är ton­å­ring­arna som job­bar i sju år med sin Jakten på den för­svunna skat­ten, så att Indiana Jones är tolv år i en scen och sjut­ton i nästa. Det är lek­sa­ker som age­rar ubå­tar i Moonraker, stryk­järn som före­stäl­ler rymd­skepp i Star wars.

Länge kunde dessa ama­tör­fil­mare bara visa sina verk på sci­ence fiction-konvent. Men när nätet nu löser upp grän­sen mel­lan kul­tur­kon­su­ment och aktör har fan­film gått från nör­dob­sky­ri­tet till en genre med under­ka­te­go­rier: rema­kes, paro­dier, fil­mer med ny story men kända karak­tä­rer, kors­ningar av film­kon­cept som The odd star wars couple samt lat­mans­ver­sio­nen – klas­siska sce­ner dub­bade med nytt ljud.

Till skill­nad från i Gondrys film, där kun­derna äls­kar hem­in­spel­ning­arna, blir rik­tiga fan­pro­duk­tio­ner tyvärr säl­lan mer än char­miga. Vissa är tvärtom rent plåg­samma att genom­lida. Verkligheten över­träf­far där­e­mot feel good-komedin på ett annat plan.

I Be kind rewind hotas fil­ma­ma­tö­rerna av 63 000 års fäng­else, varpå onda advo­ka­ter mosar deras vhs-band med en ång­vält. Clive Youngs bok slu­tar lyck­li­gare. Bolag som Lucasfilm, DC Comics och Paramount har bör­jat inse att fan­film är gra­tis reklam och låter entu­si­as­terna hål­las, så länge de inte tjä­nar pengar på filmerna.

I en tid då nöjes­in­du­strin tycks lägga all energi på fil­de­lar­jakt är det upp­munt­rande läsning.

FANFILMURVAL

Hardware Wars, 1977:

YouTube Preview Image YouTube Preview Image

Raiders Of The Lost Ark — The Adaptation, 1989:

YouTube Preview Image

Spiderman — The Green Goblin’s Last Stand, 1992:

YouTube Preview Image

Troops, 1997:

YouTube Preview Image

The Odd Star Wars Couple, 1997:

YouTube Preview Image

George Lucas In Love, 1999:

YouTube Preview Image

Pink Five, 2002:

YouTube Preview Image

Batman — Dead End, 2003:

YouTube Preview Image

Star Trek — New Voyages, 2004:

YouTube Preview Image

Om Adam

Journalist. Filmare. Författare.
Det här inlägget postades i Artiklar, Blogg och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

0 svar till Krönika om fanfilmer + bonusmaterial

  1. Mjömark skriver:

    Mkt intres­sant! Star Trek – New Voyages ver­kar vara en rik­tig höjdare!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>