Maximalism och minimalism på samma gång

Tidigare i hös­tas skrev jag ett por­trätt på form­gi­va­ren Myrica Bergqvist till Residence. Nu har arti­keln webb­pub­li­ce­rats, så jag tar mig fri­he­ten att slänga upp den här också:

Formgivaren Myrica Bergqvist är max­i­ma­lis­tisk och mini­ma­lis­tisk på samma gång. En känsla som går igen i hen­nes etta, fylld av hen­nes egen design.

Myrica Bergqvist är lat. Det är hen­nes egen för­kla­ring till var­för form­givar­kar­riä­ren ser ut som den gör. 
På frå­gan vad hen­nes år vid Istituto Europeo di Design i Rom betydde sva­rar hon att det syns på hen­nes design att hon näs­tan ald­rig var där.

– Jag trodde att under­vis­ningen skulle vara på eng­elska, men det visade sig att kvin­nan som jag hade pra­tat med när jag ringde var den enda på sko­lan som kunde eng­elska. I bör­jan fat­tade jag ingen­ting, vil­ket resul­te­rade i att jag inte var i sko­lan så myc­ket. I stäl­let upp­täckte jag Italien, drack vin, träf­fade folk och levde loppa.

Även valet av plex­iglas, mate­ri­a­let som har bli­vit hen­nes sig­num, skyl­ler hon på bekvämlighet:

– Jag bodde bred­vid en plast­verk­stad, så allt jag ska­pade under fyra år i sko­lan var i plex­iglas. Det hand­lade om ren lathet.

Sedan Myrica Bergqvist åter­vände till Sverige för fem år sedan har hon rönt myc­ket upp­märk­sam­het med sina säng­gav­lar, skå­lar, drink­vag­nar och väggde­ko­ra­tio­ner i akryl. Gemensamt för pro­duk­terna är en lyxig, lite glam­mig känsla – ett spår av det liv hon levde i Italien. Utanför sko­lan vill säga. Fokus lig­ger mer på deko­ra­tion än funktion.

– Jag tyc­ker att det jag gör är max­i­ma­lis­tiskt och mini­ma­lis­tiskt på en och samma gång. Sänggavlarna är två­di­men­sio­nella, enfär­gade och har ett enkelt form­språk. Samtidigt är de ju väl­digt myc­ket på något sätt.

En lik­nande dub­bel­het präg­lar hen­nes lägen­het på Söder i Stockholm. Basen är vit som en konst­hall – från väg­gar och golv till dör­rar, trösklar och mer­par­ten av boha­get. Men den avska­lade stom­men blan­das upp av färg­klic­kar i form av möb­ler, tav­lor och second hand-pinaler i star­kast möj­liga nyanser.

På de 40 kvadrat­me­terna syns också många av hen­nes egna produkter.

– Att ha sakerna hemma är ett bra sätt att testa dem, både hur de hål­ler och vilka saker jag vill ha kvar. Om jag själv trött­nar på en pro­dukt, då är det dags att ta den ur produktion.

Efter åren i Italien har Myrica Bergqvist inte myc­ket till övers för svensk funk­tio­na­lism och mini­ma­lism. Hon tyc­ker sig se allt mer humor och lek­full­het inom form­värl­den, men beskri­ver svens­kar­nas inställ­ning till inred­ning som ängslig:

– Om man tit­tar på dags­tid­ning­ar­nas hemma-hos-reportage så är det väl­digt myc­ket som ser lika­dant ut. Förr var det Superellips-bordet och Sjuan-stolen. Nu är det vita Barcelonafåtöljer, någon stor färg­glad olje­mål­ning, lite Svenskt Tenn och en Josef Frank-kudde. Det känns som att många inre­der för sina bekan­tas skull.

Myrica Bergqvist är mot­sat­sen till vad hon själv kal­lar »grå mus-formgivare«. Hon pra­tar myc­ket och gärna, bris­ter ut i skratt över sina egna svar och använ­der ord som skit­kul, jät­te­ro­ligt och super­spän­nande. Samtidigt känns hon blyg­sam och tycks näs­tan vilja bort­för­klara sin framgång.

Men hen­nes stil kan väl inte bara vara ett resul­tat av att hon är lat? 
Nej, med­ger hon. Hon är lite feg också. Och okunnig.

– Jag kan ingen­ting om ergo­nomi och sådant. Begränsningarna gör att jag job­bar mer som en konst­när än som en formgivare.

Myrica Bergqvist
Ålder: 36 år.
Yrke: Formgivare, dri­ver enmans­fö­re­ta­get Myrica Design.
Nästa pro­jekt: Samarbete med en svensk lamp­de­sig­ner.
Designfilosofi: Så länge man inre­der med saker man tyc­ker om blir det hem­trev­ligt, oav­sett design och material.

Om Adam

Journalist. Filmare. Författare.
Det här inlägget postades i Artiklar, Blogg och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>