Nu finns PressPausePlay för gratis nedladdning och streaming

När vi inledde arbe­tet med PressPausePlay fram­stod det näs­tan genast som uppen­bart att vi så små­ningom skulle släppa den gra­tis online.

Ett åter­kom­mande tema i fil­men blev näm­li­gen hur för­ut­sätt­ning­arna för kre­a­tivt ska­pande har påver­kats av att man kan dis­tri­bu­era sina verk på nätet, utan att behöva pengar eller mel­lan­hän­der. Och angå­ende om man ska ta betalt eller inte säger Seth Godin i en scen: “Ideas that are free spread fas­ter, and ideas that spread win.”

En film med det inne­hål­let vore näs­tan ett hån att ta betalt för. Därför har vi nu till­gäng­lig­gjort PressPausePlay gra­tis. Du kan antingen se den direkt på Youtube genom att klicka här, eller ladda hem den från fil­mens sajt.

Där finns också den inter­ak­tiva ver­sion av fil­men som jag har skri­vit om tidi­gare. Denna lilla mjuk­vara, som regis­sö­ren David Dworsky kal­lar “en DVD-utgåva på ste­ro­i­der”, är vårt sätt att leka med ett mindre lin­järt berät­tande. I den inter­ak­tiva PressPausePlay kan man klicka på per­so­ner och tex­ter för att få upp mas­sor av extra­ma­te­rial, som bort­klippta inslag och längre ver­sio­ner av inter­vju­erna. Inte minst finns här en lång rad inter­vjuer som inte fick plats i fil­men, med per­so­ner som Lawrence Lessig, Michel Gondry och Ted Hope.

För att peppa dig som läser på att se fil­men — och sam­ti­digt få chan­sen att skryta lite — avslu­tar jag med några rader ur press­med­de­lan­det:

PressPausePlay visa­des i SVT K-Special och på SVT Play under våren men har även fått stort genom­slag inter­na­tio­nellt då den del­ta­git på över 30 filmfes­ti­va­ler i 17 län­der. Dokumentären har bland annat fått utmär­kel­serna Outstanding Achievement in Documentary Award på Newport Beach filmfes­ti­val, juryns pris för Bästa doku­men­tär på filmfes­ti­va­len i Santa Cruz och Best Cinematography in a foreign docu­men­tary film på Traverse City Film Festival. Filmen har upp­märk­sam­mats i utländska medier som New York Times och Wired och regis­sö­rerna har inter­vju­ats av The Guardian och Tech Crunch.

Om Adam

Journalist. Filmare. Författare.
Det här inlägget postades i Blogg och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>