Så skapades den nya, ängsliga förlagsbranschen

Mitt skri­vande här har visst redu­ce­rats till sum­me­ringar då och då, sna­rare än inlägg om varje text eller pro­jekt. Jag har dock svårt att beklaga det. Det beror näm­li­gen på att jag är upp­ta­gen med roliga uppdrag.

Inför Bokmässan pub­li­ce­rade Fokus mitt repor­tage Mästarnas mark­nad, om tider­nas snab­bast säl­jande svenska bok, om Sveavägen 56 och om en bok­bransch som bli­vit ängs­lig. Läs det gärna. Det blev rätt bra, tyc­ker jag själv.

Någon vecka tidi­gare skrev jag en längre text i Svenska Dagbladet om karak­tä­ren “Den svenske koc­ken” i Mupparna. Frågan var: vad har han betytt för bil­den av Sverige utomlands?

Samtidigt fort­sät­ter upp­märk­sam­he­ten kring Spela lagom!, fast mer lågin­ten­sivt. Häromdagen blev jag och Anton inter­vju­ade av Ladbrokes egen tid­ning, Laddies. Den 23 okto­ber med­ver­kar jag i tv-programmet En bok, en för­fat­tare och berät­tar mer utför­ligt om boken. Jag kom­mer även att skriva en arti­kel om debat­terna efter utgiv­ningen i kom­mande num­ret av Arena.

Jag har dess­utom gjort lite arbete för Riksutställningar. Under Almedalsveckan med­ver­kade jag på en utbild­nings­dag om utgi­var­skap på kul­turin­sti­tu­tio­ner. Föredraget tog sitt avstamp i min arti­kel Sanningen om själv­cen­su­ren och kan ses här. I sam­band med webb­pub­li­ce­ringen av före­läs­ning­arna inter­vju­ade jag Kulturhusets chef Eric Sjöström om Tintindebatten.

Annat i kort­het: Jag har skri­vit några rader i Expressen om urvatt­nan­det av ordet cen­sur. I kom­mande num­ret av Plaza Magazine por­trät­te­rar jag Annika Rutegård som dri­ver inred­nings­bu­ti­ken Invanity. Och nästa fre­dag har jag ett stort repor­tage inne i Svenska Dagbladet. Om vad? Det har vissa berö­rings­punk­ter med det här.

Om Adam

Journalist. Filmare. Författare.
Det här inlägget postades i Artiklar, Blogg och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>