Om mig

Bild: Viktor Gårdsäter.

Jag heter Adam Svanell, är född 1982 och bor i Stockholm. Arbetar på Svenska Dagbladets kul­tur­re­dak­tion, som redak­tör för tid­ning­ens kul­tur– och sam­tids­ma­ga­sin på söndagar.

Jag var en av grun­darna till musik­tid­skrif­ten Novell, där jag också satt i redak­tio­nen från 2008 till 2013. Tillsammans med Anton Gustavsson gav jag i maj 2012 ut repor­ta­ge­bo­ken Spela lagom! Hur dröm­men om snabba pengar gjorde Sverige spel­be­ro­ende. Jag har också med­ver­kat i anto­lo­gi­erna Jag äls­kar din bror men jag hatar digNoll Noll — Decenniet som för­änd­rade värl­den och Genom fönst­ret över Västra Boulevarden.

Som fil­mare har jag bland annat regis­se­rat kort­films­do­ku­men­tä­ren Tokyo Vacations och pro­du­ce­rat lång­films­do­ku­men­tä­ren PressPausePlay. Jag har även gjort webb-TV-inslag åt tid­skrif­ten Monocle.

Jag tar upp­drag som mode­ra­tor och har gett före­läs­ningar om exem­pel­vis den svenska spel­mark­na­den och om repor­ta­ge­skri­vande, bland annat för BokmässanRiksutställningarFärgfabriken, Svenska Spel och Finlandsinstitutet. Tidigare har jag varit anställd som repor­ter på Fokus, som reporter/researcher på P1-Morgon samt som kul­tur– och nöjes­re­dak­tör på Kristianstadsbladet. Jag har en fil kand i jour­na­li­stik från Göteborgs Universitet.

Du når mig på 070251 05 72 och adam.svanell@svd.se. Eller på Twitter.

Kommentarer inaktiverade.