Etikettarkiv: Antipiratbyrån

Henrik Pontén, den ofrivillige politikern

Jag upp­le­ver att jag tvingas in i rol­len som debat­tör” säger Henrik Pontén i mitt repor­tage i vec­kans num­mer av Fokus. Texten är lika delar dis­kus­sion kring hur fil­del­nings­de­bat­ten hål­ler på att rinna ut i san­den och por­trätt av Antipiratbyråns … Läs mer

Forskning säger emot underhållningsbranschen

Så här skrev jag i SvD inför TPB-rättegången (arti­keln pub­li­ce­rad den 16 feb­ru­ari): Underhållningsindustrin säger sig för­lora mil­jard­be­lopp på ­Pirate Bay. Forskare menar tvärtom att fil­del­ningen gyn­nar eko­no­min. –Att jäm­ställa en ned­ladd­ning med ett köp är non­sens, säger Roger Wallis, … Läs mer

Sagan om The Pirate Bay

Om The Pirate Bay och den svenska pirat­rö­rel­sen. (Artikeln är pub­li­ce­rad i dagens SvD. En ver­sion med fakta, tids­linje med mera här.) Tre data­nör­dar ska­pade en av värl­dens största webb­saj­ter och Sverige blev mitt­punkt i en glo­bal akti­vist­rö­relse. Nu ställs … Läs mer