Etikettarkiv: David Hylander

Allt du vill veta om 00-talet, och möjligen lite till

Just nu är det myc­ket 00-tal. Igår gäs­tade jag pro­gram­met Morgonen i Radio Kristianstad för att för­söka sum­mera de senaste tio åren. Att de bjöd in mig beror på att jag just nu är inblan­dad i en rad pro­jekt som … Läs mer

Så uppstod SKAP-gate

När jag vak­nade igår efter SKAP-festen över­vägde jag att för­söka sälja in Lena Adelsohn Liljeroths utta­lande om The Pirate Bay till någon nyhets­re­dak­tion. Men eftersom jag var trött och hade bokat tvät­tid nöjde jag mig med att blogga om saken. Det … Läs mer

Bloggexklusivt = sjukt 2009

David tar täten i bekant­skaps­kret­sens out­ta­lade täv­ling om vem som blog­gar mest ambi­tiöst. I dag har han pub­li­ce­rat en blog­gex­klu­siv inter­vju med Mattias Göransson om tid­ningen Filters tan­kar kring nätet. Stjärna i kanten!