Etikettarkiv: deltagarkultur

Hatsune Miku är deltagarkultur på riktigt

Nu har mitt och Hannes Isakssons repor­tage från senaste num­ret av Novell pub­li­ce­rats på nätet. Det hand­lar om Hatsune Miku — röst­syn­tes­mjuk­va­ran som har bli­vit en av Japans popu­lä­raste popar­tis­ter. Tanken med tex­ten är att ge en inblick i den … Läs mer

Uppfann min klasskamrat machinima?

För några vec­kor sedan skrev jag ett repor­tage om machi­nima i SvD. För den som inte kän­ner till feno­me­net så består det av fil­mer pro­du­ce­rade med hjälp av vir­tu­ella värl­dar, eller för­enk­lat; ani­me­rade fil­mer som “age­ras” live i ett data­spel … Läs mer

Krönika om fanfilmer + bonusmaterial

Semesterrapport: I mån­dags hade jag föl­jande krö­nika om fan­fil­mer inne i SvD. Nu lär jag av film­bran­schen och leve­re­rar den här med extra­ma­te­rial — ett antal rela­te­rade Youtubeklipp. Jag vill sär­skilt rekom­men­dera Joe Nussbaums Star Wars-romcom George Lucas in love. … Läs mer

Rätt sätt en konst

Bild: Fanny Oldenburg. Om The Dinner Club (arti­keln pub­li­ce­rad i dagens SvD): Ett bele­vat säll­skap hål­ler sam­man­koms­ter på Polska insti­tu­tet. De lär dig bords­skick, ming­el­tek­nik, att vårda ditt yttre och skala en räka i tre steg. Konstprojektet The Dinner Club … Läs mer