Etikettarkiv: design

Så skapades den nya, ängsliga förlagsbranschen

Mitt skri­vande här har visst redu­ce­rats till sum­me­ringar då och då, sna­rare än inlägg om varje text eller pro­jekt. Jag har dock svårt att beklaga det. Det beror näm­li­gen på att jag är upp­ta­gen med roliga upp­drag. Inför Bokmässan pub­li­ce­rade … Läs mer

Malmöfestival, Federley och interaktiv PressPausePlay

Foto: Maja Brand. Ikväll visas PressPausePlay på Malmöfestivalen, vil­ket sam­ti­digt inne­bär en smygstart på Media Evolution: The Conference. Efter vis­ningen kom­mer jag och fil­mens huvud­rolls­in­ne­ha­vare Óla­fur Arnalds att bli inter­vju­ade på scen. Nästa steg för PressPausePlay är nu släp­pet av en inter­ak­tiv … Läs mer

Maximalism och minimalism på samma gång

Tidigare i hös­tas skrev jag ett por­trätt på form­gi­va­ren Myrica Bergqvist till Residence. Nu har arti­keln webb­pub­li­ce­rats, så jag tar mig fri­he­ten att slänga upp den här också: Formgivaren Myrica Bergqvist är max­i­ma­lis­tisk och mini­ma­lis­tisk på samma gång. En känsla som … Läs mer