Etikettarkiv: DN

Så stoppades rånet

Om ett aktu­ellt rån­för­sök och poli­sens arbets­me­to­der (arti­keln pub­li­ce­rad i vec­kans num­mer av Fokus): Polisen utmå­lade det stop­pade rån­för­sö­ket i Umeå som en succé, men var det verk­li­gen det? Fåglarna kvitt­rade när Umeåbon Marie Blomé klev ut i sin träd­gård. Det … Läs mer

Så uppstod SKAP-gate

När jag vak­nade igår efter SKAP-festen över­vägde jag att för­söka sälja in Lena Adelsohn Liljeroths utta­lande om The Pirate Bay till någon nyhets­re­dak­tion. Men eftersom jag var trött och hade bokat tvät­tid nöjde jag mig med att blogga om saken. Det … Läs mer

Hot Shots-inspirerat på DN.se

Männen bakom Den Nakna Pistolen och Hot Shots*, Jim Abrahams och Pat Proft bland andra, arbe­tade ofta med bak­grunds­dis­trak­tio­ner. Konceptet för deras hyste­ri­ko­me­dier var enkelt: att pressa in så många usla skämt som över huvud taget är möj­ligt under en … Läs mer

Dramatikerkonspirationen

Likheter i olika tid­ning­ars rap­por­te­ring är ett enkelt mål att ge sig på, jag vet. Visst har jag själv sut­tit på mor­gon­mö­ten och läst DN-artiklar för­bryl­lande lika de jag själv har för­fat­tat i samma dags SvD. Med detta sagt: Att parallell-läsa … Läs mer

Obama vill byta gardiner i The Oval Office

David uttryckte härom­da­gen rädsla för den stun­dande postval-tomheten. Någon annan, minns inte vem, frå­gade sig hur sjut­ton alla jour­na­lis­ter ska stå ut när de måste sluta bevaka stri­den Obama — McCain. Nu har två dagar gått och det över­ras­kande sva­ret … Läs mer