Etikettarkiv: Expressen

Så skapades den nya, ängsliga förlagsbranschen

Mitt skri­vande här har visst redu­ce­rats till sum­me­ringar då och då, sna­rare än inlägg om varje text eller pro­jekt. Jag har dock svårt att beklaga det. Det beror näm­li­gen på att jag är upp­ta­gen med roliga upp­drag. Inför Bokmässan pub­li­ce­rade … Läs mer

Statistik och teppanyakihäll

På grund av ovan­ligt hög arbets­be­last­ning har jag slar­vat med att upp­da­tera på sistone. Här kom­mer en sam­man­fatt­ning av mina senaste tex­ter: Kalenderbitna. Ett repor­tage för Svenska Dagbladet om svensk bok­han­dels kanske mest osan­no­lika best­sel­ler: Faktakalendern. Homogena sam­tal. Om fot­boll, … Läs mer

Så uppstod SKAP-gate

När jag vak­nade igår efter SKAP-festen över­vägde jag att för­söka sälja in Lena Adelsohn Liljeroths utta­lande om The Pirate Bay till någon nyhets­re­dak­tion. Men eftersom jag var trött och hade bokat tvät­tid nöjde jag mig med att blogga om saken. Det … Läs mer

Maktkamp och chark i taffliga kulisser

Det är dåligt med mitt blog­gande just nu, såvida inte att klistra in artik­lar pub­li­ce­rade på annan plats räk­nas (vil­ket det inte gör). I vän­tan på inspi­ra­tion och tid för rik­tiga blog­gin­lägg, följ min Twitter eller läs ännu en inklist­rad … Läs mer

Mer om piratböckerna

När man är en i en upp­sjö av recen­sen­ter som sam­ti­digt tar sig an ett verk, då hit­tar man själv­klart någon annan som for­mu­le­rar sig ele­gan­tare än en själv. Denna gång, i fal­let Tony Ernst och Rydell/Sundberg, är denna någon … Läs mer

Springsteen-sommar, igen

Då var det dags igen. Suget efter bil­jet­ter till Bruce Springsteens två spel­ningar på Stockholms sta­dion har varit enormt (såklart) och nu blir det en kon­sert­kväll till (såklart). Med andra ord måste vi plåga oss ige­nom ännu en som­mar av … Läs mer