Etikettarkiv: Henrik Pontén

Henrik Pontén, den ofrivillige politikern

Jag upp­le­ver att jag tvingas in i rol­len som debat­tör” säger Henrik Pontén i mitt repor­tage i vec­kans num­mer av Fokus. Texten är lika delar dis­kus­sion kring hur fil­del­nings­de­bat­ten hål­ler på att rinna ut i san­den och por­trätt av Antipiratbyråns … Läs mer

Istället för Falkvinge: Svartskägg

I Ipredtider glöm­mer man lätt att ordet pirat kan betyda något annat än ille­gal fil­de­lare på nätet. Därför har det bli­vit minst sagt för­vir­rande när svenska medier nu har bör­jat rap­por­tera om pro­ble­men med soma­liska far­tygska­pare. Under de gångna vec­korna … Läs mer