Etikettarkiv: Ipred

Henrik Pontén, den ofrivillige politikern

Jag upp­le­ver att jag tvingas in i rol­len som debat­tör” säger Henrik Pontén i mitt repor­tage i vec­kans num­mer av Fokus. Texten är lika delar dis­kus­sion kring hur fil­del­nings­de­bat­ten hål­ler på att rinna ut i san­den och por­trätt av Antipiratbyråns … Läs mer

Bloggar och etablissemang

Om Liza Marklund och blog­garna (arti­keln pub­li­ce­rad i SvD igår): Åter­i­gen har bloggo­sfä­ren tvingat upp en debatt på agen­dan. Men den här gången rör det var­ken fil­del­ning, webb­trafik eller data­lag­ring. Bloggstormen mot Liza Marklund tycks sna­rast bero på medi­e­förakt. När … Läs mer

Mer om direktivet som nästan heter som en värktablett

Ipred-debatten kränger och svänger åt tusen håll, med debat­tin­lägg från alla möj­liga — och omöj­liga — tyc­kare. I nulä­get skulle jag inte bli för­vå­nad om Ricky Bruch, Drottning Silvia eller Christian Gergils gav sig in i dis­kus­sio­nen. Just där­för var … Läs mer

Istället för Falkvinge: Svartskägg

I Ipredtider glöm­mer man lätt att ordet pirat kan betyda något annat än ille­gal fil­de­lare på nätet. Därför har det bli­vit minst sagt för­vir­rande när svenska medier nu har bör­jat rap­por­tera om pro­ble­men med soma­liska far­tygska­pare. Under de gångna vec­korna … Läs mer

Nystart

Jepp, ny blogg. Denna gång utan såväl finur­ligt namn som med­skri­ben­ter. Min tanke är att här lägga upp iak­ta­gel­ser, arti­kel­tips och all­männa dum­he­ter, men fram­förallt de artik­lar jag får pub­li­ce­rade på olika håll. Häromdagen skrev jag om Ipred på Kristianstadsbladets kul­tur­sida. … Läs mer