Etikettarkiv: journalistik

Grattis Wikipedia!

Igår fyllde värl­dens största upp­slags­verk 10 år. Med anled­ning av mitt gonzo-reportage i SvD har diverse medier bett mig kom­men­tera jubi­leet. I sön­dags var jag med och reso­ne­rade om Wikipedias histo­ria och fram­tid i ett inslag i Godmorgon, värl­den!. I … Läs mer

Smutskastning från Wikimedia Sverige

I dag kom jag smått yr i huvu­det till­baka från semestern och ser att SvD har pub­li­ce­rat mitt repor­tage om Wikipedia. Texten är ett ganska skämt­samt gonzo-experiment för att belysa hur redi­ge­ringen av Wikipedia fun­ge­rar i prak­ti­ken. Läs den gärna. Jag … Läs mer

Photoshop har gett ny syn på bilden

Artikel om Photoshop, pub­li­ce­rad i SvD 13/3: Bildbehandlingsprogrammet Photoshop beskrevs som ett hot mot hela foto­kons­ten. Istället blev det första ste­get i en foto­gra­fisk revo­lu­tion. När pro­gram­va­ran nu fyl­ler 20 omges vi av fler bil­der än någon­sin, och näs­tan alla … Läs mer

Roligt och gripande i Strageland

Kanske var det tur att Fredrik Strage ställde in sin med­ver­kan i det panel­sam­tal jag idag ledde på Bokmässan. Annars hade jag behövt stå och känna mig gene­rad över denna hyll­ning till bokre­cen­sion, pub­li­ce­rad i går­da­gens Kristianstadsbladet: Fredrik Strage “Strage … Läs mer

Countrystriden nu på nätet

Har gått in i som­mar­tem­pot nu. Det blir en hel del halv­da­gar och tafatta för­sök att arbeta ute i solen. Jag tänkte mest påpeka att min Rednexartikel från senaste Novell (“ett full­stän­digt lysande repor­tage” enligt Resumé, ego­boost!) sedan någon vecka till­baka … Läs mer

Så uppstod SKAP-gate

När jag vak­nade igår efter SKAP-festen över­vägde jag att för­söka sälja in Lena Adelsohn Liljeroths utta­lande om The Pirate Bay till någon nyhets­re­dak­tion. Men eftersom jag var trött och hade bokat tvät­tid nöjde jag mig med att blogga om saken. Det … Läs mer

Bildjournalistiken — i kris eller på frammarsch?

Bild: Magnus Wennman. Om Årets Bild (arti­keln pub­li­ce­rad i dagens SvD Min Helg): En snubb­lande Sanna Kallur, en lynch­ning i Kenya. Tårar vid pre­si­dent­val, en fabrik som stänger för gott. Utställningen Årets Bild är en foto­jour­na­lis­tisk exposé över det gångna året. … Läs mer

Dan Backman, stress och tomteskägg

Det är anmärk­nings­värt hur ofta det blir fel när dags­tid­ningar läg­ger upp mate­rial på nätet. I dag har jag skri­vit en text till SvD om jul­kon­ser­ter, vil­ken i pap­pers­tid­ningen ackom­pan­je­ras av en kon­sert­guide gjord av Dan Backman. När arti­keln nu … Läs mer