Etikettarkiv: konst

Bok om spel, kortfilm om Japan och Novell i nyhetsflödet

Sedan senaste upp­da­te­ringen har det hänt både det ena och det andra. Novell har kom­mit med ett vin­ter­num­mer. På omsla­get syn­tes denna gång Paola Bruna. I mitt stå­ende inslag Kritikern, där jag lyss­nar på musik med olika makt­ha­vare, träf­fade jag Mona … Läs mer

Ibsens förbannelse över teaterkonsten

Lite sent kom­mer här min arti­kel om tea­terns trög­rör­lig­het, häm­tad ur förra vec­kans num­mer av Fokus. Hyllningar, bonu­sar och fler i publi­ken. Men är det klas­si­ker eller expe­ri­ment som är vägen framåt för tea­tern? Fyra skå­de­spe­lare med hör­lu­rar sit­ter på var … Läs mer

Sverige i ett nytt ljus

I går­da­gens SvD skrev jag nedan­stå­ende arti­kel om glöd­lam­pans histo­ria, inför det stun­dande för­bu­det. Eftersom det var en kul­tur­text för­dju­pade jag mig inte nämn­värt i kli­ma­ta­spek­terna av utfas­ningen. Det kan dock vara värt att notera att en av Sveriges främsta … Läs mer

Den virtuella vänskapen har växit upp

Om com­mu­ni­ties och vän­skap på nätet (arti­keln pub­li­ce­rad i dagens SvD): Sociala nät­verks­saj­ter har gått från ton­års­nöje till en arena även för vuxna. I en ny utställ­ning på Kulturhuset under­söks vir­tu­ellt umgänge. Är det social trä­ning som ersät­ter pas­sivt tv-tittande … Läs mer

Bildjournalistiken — i kris eller på frammarsch?

Bild: Magnus Wennman. Om Årets Bild (arti­keln pub­li­ce­rad i dagens SvD Min Helg): En snubb­lande Sanna Kallur, en lynch­ning i Kenya. Tårar vid pre­si­dent­val, en fabrik som stänger för gott. Utställningen Årets Bild är en foto­jour­na­lis­tisk exposé över det gångna året. … Läs mer

Vårkonst

I går kom jag änt­li­gen iväg till årets vår­sa­long på Liljevalchs, och blev myc­ket posi­tivt över­ras­kad. Det var en impo­ne­rande, vari­e­rad och ovän­tat kul utställ­ning. Namn jag läg­ger på min­net: Jwan Yosef, Johan Bergmark, Karin Ahlin, Tord Larsson, Pia Johansson … Läs mer

Rätt sätt en konst

Bild: Fanny Oldenburg. Om The Dinner Club (arti­keln pub­li­ce­rad i dagens SvD): Ett bele­vat säll­skap hål­ler sam­man­koms­ter på Polska insti­tu­tet. De lär dig bords­skick, ming­el­tek­nik, att vårda ditt yttre och skala en räka i tre steg. Konstprojektet The Dinner Club … Läs mer

Konstauktion mot alla odds

Om konst­mark­na­den och finan­s­kri­sen (arti­keln pub­li­ce­rad i dagens SvD): Konst för över fyra mil­jar­der kro­nor sål­des i vec­kan i Paris. Trots larm om sjun­kande pri­ser blev Yves Saint Laurents och Pierre Bergés pri­vata sam­ling den dyraste som någon­sin utauk­tio­ne­rats. Nu … Läs mer