Etikettarkiv: Kulturhuset

Så skapades den nya, ängsliga förlagsbranschen

Mitt skri­vande här har visst redu­ce­rats till sum­me­ringar då och då, sna­rare än inlägg om varje text eller pro­jekt. Jag har dock svårt att beklaga det. Det beror näm­li­gen på att jag är upp­ta­gen med roliga upp­drag. Inför Bokmässan pub­li­ce­rade … Läs mer

Den virtuella vänskapen har växit upp

Om com­mu­ni­ties och vän­skap på nätet (arti­keln pub­li­ce­rad i dagens SvD): Sociala nät­verks­saj­ter har gått från ton­års­nöje till en arena även för vuxna. I en ny utställ­ning på Kulturhuset under­söks vir­tu­ellt umgänge. Är det social trä­ning som ersät­ter pas­sivt tv-tittande … Läs mer