Etikettarkiv: Lena Adelsohn Liljeroth

Kanonfrågans bruna arv

I vec­kans num­mer av Fokus skri­ver jag om den svenska kanon­de­bat­ten och dess anor från såväl ame­ri­kansk aka­demi som euro­pe­isk kul­tur­pro­tek­tio­nism: Sverigedemokraternas idéer om en svensk kul­tur­ka­non upp­rör. Men de lig­ger när­mare den euro­pe­iska debat­ten än man vill tro. Säg k-ordet … Läs mer

Så uppstod SKAP-gate

När jag vak­nade igår efter SKAP-festen över­vägde jag att för­söka sälja in Lena Adelsohn Liljeroths utta­lande om The Pirate Bay till någon nyhets­re­dak­tion. Men eftersom jag var trött och hade bokat tvät­tid nöjde jag mig med att blogga om saken. Det … Läs mer

Kulturministern bashar Pirate Bay

I går bevis­tade jag och min Novellkollega Alice SKAP:s vår­fest på Nordiska Museet. Den typen av rygg­dunkstill­ställ­ningar kan kän­nas lite oväl­kom­nande när man är där som jour­na­list, inte som en i bran­schen. Ändå blev det en trev­lig kväll. Carl Bertil Agnestig … Läs mer

Från studieförbund till upplevelseindustri

Om Kulturutredningen (arti­keln pub­li­ce­rad idag på Kristianstadsbladets kul­tur­sida): Dålig insyn, topp­styre och nyli­be­rala floskler? Kulturutredningen har kri­ti­se­rats för det mesta. Vad som skulle bli en omväl­vande moder­ni­se­ring av kul­tu­ren kanske inte resul­te­rar i något alls. Kulturutredningen var den stora upp­da­te­ringen av … Läs mer