Etikettarkiv: Liza Marklund

Kulturpolitik — nej tack

Bild: Per Egevad. I vec­kans Fokus skri­ver jag om var­för kul­tur­po­li­ti­ken inte blev en val­fråga den här gången hel­ler: Politikerna sak­nar visio­ner, och kul­tu­ren har bli­vit ego­is­tisk. Därför bryr sig inte väl­jarna om kul­tur­po­li­ti­ken. Det ver­kade så lovande. Redan hös­ten … Läs mer

Snabbuppdatering

Jag vet, jag har bli­vit skam­ligt dålig på att upp­da­tera. Här kom­mer en kort genom­gång av de tex­ter jag har skri­vit sedan sist. Konsten att läsa snabbt — Om meto­der för “snabb­läs­ning”, i SvD. Lex Liza — Om Liza Marklunds påver­kan på … Läs mer

Sista svängen om Gömda

Behållningen av att Bambuser-kolla Publicistklubbens debatt om Gömda: Att Jan Guillou tror att Gellert Tamas heter “Tamas Gellert”.

Bloggar och etablissemang

Om Liza Marklund och blog­garna (arti­keln pub­li­ce­rad i SvD igår): Åter­i­gen har bloggo­sfä­ren tvingat upp en debatt på agen­dan. Men den här gången rör det var­ken fil­del­ning, webb­trafik eller data­lag­ring. Bloggstormen mot Liza Marklund tycks sna­rast bero på medi­e­förakt. När … Läs mer

Piratbyrå, piratparti, piratförlag

Hon är Bloggbävningsoffret. Han är man­nen som vill lära sig att googla. Båda två till­hör de lan­dets mest hög­ljudda anti­fil­del­nings­de­bat­tö­rer. Så visst finns det något djupt iro­niskt i att Liza “Fildelare är lata para­si­ter” Marklund och Jan “Pirate Bay är … Läs mer