Etikettarkiv: Mona Sahlin

Bok om spel, kortfilm om Japan och Novell i nyhetsflödet

Sedan senaste upp­da­te­ringen har det hänt både det ena och det andra. Novell har kom­mit med ett vin­ter­num­mer. På omsla­get syn­tes denna gång Paola Bruna. I mitt stå­ende inslag Kritikern, där jag lyss­nar på musik med olika makt­ha­vare, träf­fade jag Mona … Läs mer

Kulturpolitik — nej tack

Bild: Per Egevad. I vec­kans Fokus skri­ver jag om var­för kul­tur­po­li­ti­ken inte blev en val­fråga den här gången hel­ler: Politikerna sak­nar visio­ner, och kul­tu­ren har bli­vit ego­is­tisk. Därför bryr sig inte väl­jarna om kul­tur­po­li­ti­ken. Det ver­kade så lovande. Redan hös­ten … Läs mer

Från studieförbund till upplevelseindustri

Om Kulturutredningen (arti­keln pub­li­ce­rad idag på Kristianstadsbladets kul­tur­sida): Dålig insyn, topp­styre och nyli­be­rala floskler? Kulturutredningen har kri­ti­se­rats för det mesta. Vad som skulle bli en omväl­vande moder­ni­se­ring av kul­tu­ren kanske inte resul­te­rar i något alls. Kulturutredningen var den stora upp­da­te­ringen av … Läs mer