Etikettarkiv: New York

Från engelskt överklassnöje till asiatisk folkidrott

Den som har besökt denna sida de senaste dagarna har märkt att den sett, hur ska man säga, helt koko ut. Det var en tek­nisk fadäs från min sida som ledde till att hela WordPress-temat rade­ra­des. Tack vare sup­por­ten på … Läs mer

Hollywood bygger världar

I dagens SvD har jag inter­vjuat två ame­ri­kanska film­tän­kare – Ted Hope och Henry Jenkins – om trans­me­di­alt berät­tande. Utgångspunkten för arti­keln är Tron Legacy, som har biopre­miär på fre­dag: Tron Legacy är julens stor­film. Men för att få hela … Läs mer

Reportage om “bingohallsdöden” i SvD

Här, lite för­se­nat: mitt repor­tage om bingo­hal­lar­nas tynande till­varo. Texten pub­li­ce­ra­des i Svenska Dagbladet härom vec­kan. Tyvärr har SvD.se inte lagt upp en enda av Magnus Hjalmarsson Neidemans bil­der från våra besök i hal­len på S:t Eriksgatan. Bingon är en … Läs mer

Porträtt av Rosengård i Fokus

I vec­kans num­mer av Fokus, hös­tens första, har jag skri­vit en lång text om Malmöförorten Rosengård. Dessvärre finns det med­föl­jande foto­re­por­ta­get av Joseph Rodriguez inte på nätet, så jag rekom­men­de­rar starkt inköp av pap­pers­ver­sio­nen. Mångkulturell smält­de­gel som svart­må­lats i media … Läs mer

Charmig, neurotisk och gubbsjuk — för 41:a gången

Om Woody Allens fram­gångsre­cept (arti­keln pub­li­ce­rad i SvD i fre­dags): Jazz, neu­ro­ser och väns­terpras­sel. I bio­ak­tu­ella Whatever works leve­re­rar Woody Allen än en gång sin paten­te­rade for­mula. Men var­för åter­an­vän­der han samma filmingre­di­en­ser? Och var­för tyc­ker vi fort­fa­rande om det? Ett … Läs mer