Etikettarkiv: Peter Sunde

Nästa stora Pirate Bay-avslöjande

En vän som vill vara ano­nym skic­kar en bril­jant upp­följ­ning på mitt scoop om Peter Sundes gäst­spel på Aftonbladet Kultur: Tydligen är Sunde inte den ende i The Pirate Bay som har infil­tre­rat medi­e­hu­set Schibsted. Som bil­den nedan bevi­sar lig­ger Gottfrid Svartholm Warg bakom … Läs mer

Guldspaden, here I come

På Aftonbladets kul­tur­sida argu­men­te­rar Mikael Strömberg för att The Pirate Bay bör fäl­las. Men mer anmärk­nings­värt än själva resonge­manget är det fak­tum att Strömberg av byli­ne­bil­den att döma är samma per­son som Peter Sunde. Döljer sig här ett gigan­tiskt scoop?

Piratprocessens betydelse är bara symbolisk

Något sent kom­mer här min kom­men­tar inför rät­te­gången mot The Pirate Bay (arti­keln pub­li­ce­rad på Kristianstadsbladets kul­tur­si­dor den 14 feb­ru­ari): Rättegången mot The Pirate Bay är i grun­den menings­lös. Framtidens upp­hovs­rätts­bråk lär röra större saker än fil­mer och musik. Den har … Läs mer

Sagan om The Pirate Bay

Om The Pirate Bay och den svenska pirat­rö­rel­sen. (Artikeln är pub­li­ce­rad i dagens SvD. En ver­sion med fakta, tids­linje med mera här.) Tre data­nör­dar ska­pade en av värl­dens största webb­saj­ter och Sverige blev mitt­punkt i en glo­bal akti­vist­rö­relse. Nu ställs … Läs mer

Här är det nya kulturåret

Om vad som vän­tar under 2009 (arti­keln pub­li­ce­rad i SvD den 28 decem­ber): Peter Sunde, Mats Svegfors, Eva Swartz – tre namn du kom­mer att läsa ofta fram­ö­ver. 2009 blir ett kul­turår präg­lat av fil­del­ning, pub­lic ser­vice, film­po­li­tik och utred­ningen … Läs mer