Etikettarkiv: Piratpartiet

Henrik Pontén, den ofrivillige politikern

Jag upp­le­ver att jag tvingas in i rol­len som debat­tör” säger Henrik Pontén i mitt repor­tage i vec­kans num­mer av Fokus. Texten är lika delar dis­kus­sion kring hur fil­del­nings­de­bat­ten hål­ler på att rinna ut i san­den och por­trätt av Antipiratbyråns … Läs mer

Sagan om The Pirate Bay

Om The Pirate Bay och den svenska pirat­rö­rel­sen. (Artikeln är pub­li­ce­rad i dagens SvD. En ver­sion med fakta, tids­linje med mera här.) Tre data­nör­dar ska­pade en av värl­dens största webb­saj­ter och Sverige blev mitt­punkt i en glo­bal akti­vist­rö­relse. Nu ställs … Läs mer

Musikbranschens öde och piraternas triumf

Recension av nya fil­del­nings­böc­ker (pub­li­ce­rad idag i Kristianstadsbladet): Tony Ernst “6 mil­jo­ner sätt att jaga en älg på. En berät­telse om musi­k­in­du­strins upp­gång och even­tu­ella fall” (Reverb) Anders Rydell & Sam Sundberg “Piraterna. De svenska fil­de­larna som plund­rade Hollywood” (Ordfront) … Läs mer