Etikettarkiv: Rednex

Färgfabriken, bokrecension och sopor

Filmprojektet Press Pause Play, som jag har varit så upp­ta­gen med det senaste året, har till sist pas­se­rat mål­lin­jen. Filmen är i prin­cip fär­dig­klippt och mitt arbete med den (så gott som) över. Om allt går som vi hop­pas får … Läs mer

Obegränsade comebackmöjligheter

Idén till min Rednex-artikel i vår­num­ret av Novell föd­des när jag läste en notis om band­med­lem­mar­nas kon­flik­ter — att två olika upp­sätt­ningar av grup­pen tur­ne­rade sam­ti­digt, och att både utgav sig för att vara Rednex. Något så absurt måste under­sö­kas … Läs mer

Countrystriden nu på nätet

Har gått in i som­mar­tem­pot nu. Det blir en hel del halv­da­gar och tafatta för­sök att arbeta ute i solen. Jag tänkte mest påpeka att min Rednexartikel från senaste Novell (“ett full­stän­digt lysande repor­tage” enligt Resumé, ego­boost!) sedan någon vecka till­baka … Läs mer

Cowboytechno och kriminaljournalistik

Foto: Martim Guerra Silva. Jag vet att det är lite fånigt med blog­gin­lägg av typen “för­låt att jag ald­rig upp­da­te­rar”. Ändå kän­ner jag att jag måste säga: Förlåt att jag ald­rig upp­da­te­rar. Det har varit en inten­siv period på sistone, med … Läs mer