Etikettarkiv: Stockholm

Mindre maktkamp och elegans på verklighetens KB

I sön­da­gens SvD skrev jag nedan­stå­ende arti­kel om Kungliga Biblioteket. Tanken var att ge en aningen mer kor­rekt inblick i var­da­gen på Sveriges natio­nal­bib­li­o­tek än tupp­fäkt­ningen och de flå­diga mil­jö­erna i SVT:s aktu­ella dra­ma­sats­ning Bibliotekstjuven. I tv-serien Bibliotekstjuven beskrivs Kungliga … Läs mer

Reportage om “bingohallsdöden” i SvD

Här, lite för­se­nat: mitt repor­tage om bingo­hal­lar­nas tynande till­varo. Texten pub­li­ce­ra­des i Svenska Dagbladet härom vec­kan. Tyvärr har SvD.se inte lagt upp en enda av Magnus Hjalmarsson Neidemans bil­der från våra besök i hal­len på S:t Eriksgatan. Bingon är en … Läs mer

Uggla lever efter Darwins principer

Här ovan: Magnus Ugglas “Sommartid” i en grym remix från 1981. I dagens SvD por­trät­te­rar jag Uggla á 2010: 56 år gam­mal är han mer aktu­ell än någon­sin. Men Magnus Uggla käm­par fort­fa­rande med dåligt själv­för­tro­ende. Nu gör han radio och … Läs mer

Stockholm, Stockholm, Stockholm

Sedan jag flyt­tade till Stockholm för två år sedan hän­der det regel­bun­det att jag får för­svara huvud­sta­den inför bekanta som bor på annan ort (oftast en som bör­jar på G och slu­tar med ött­la­borg). Nej, säger jag vän­ligt, alla stock­hol­mare … Läs mer

Så stoppades rånet

Om ett aktu­ellt rån­för­sök och poli­sens arbets­me­to­der (arti­keln pub­li­ce­rad i vec­kans num­mer av Fokus): Polisen utmå­lade det stop­pade rån­för­sö­ket i Umeå som en succé, men var det verk­li­gen det? Fåglarna kvitt­rade när Umeåbon Marie Blomé klev ut i sin träd­gård. Det … Läs mer

Närmare Gud

Om Jonathan Johansson (arti­keln pub­li­ce­rad i går­da­gens SvD): Han är årets mest upp­haus­sade artist­ny­kom­ling, men en ovan­lig sådan. Jonathan Johansson gör åter­håll­sam 80-talspop med tex­ter om guds­tro och apo­ka­lyps. Ikväll spe­lar han på Debaser Medis. Efter genom­brot­tet med sing­eln En hand … Läs mer