Etikettarkiv: SvD

Smutskastning från Wikimedia Sverige

I dag kom jag smått yr i huvu­det till­baka från semestern och ser att SvD har pub­li­ce­rat mitt repor­tage om Wikipedia. Texten är ett ganska skämt­samt gonzo-experiment för att belysa hur redi­ge­ringen av Wikipedia fun­ge­rar i prak­ti­ken. Läs den gärna. Jag … Läs mer

Photoshop har gett ny syn på bilden

Artikel om Photoshop, pub­li­ce­rad i SvD 13/3: Bildbehandlingsprogrammet Photoshop beskrevs som ett hot mot hela foto­kons­ten. Istället blev det första ste­get i en foto­gra­fisk revo­lu­tion. När pro­gram­va­ran nu fyl­ler 20 omges vi av fler bil­der än någon­sin, och näs­tan alla … Läs mer

Nästa stora Pirate Bay-avslöjande

En vän som vill vara ano­nym skic­kar en bril­jant upp­följ­ning på mitt scoop om Peter Sundes gäst­spel på Aftonbladet Kultur: Tydligen är Sunde inte den ende i The Pirate Bay som har infil­tre­rat medi­e­hu­set Schibsted. Som bil­den nedan bevi­sar lig­ger Gottfrid Svartholm Warg bakom … Läs mer

Bloggar och etablissemang

Om Liza Marklund och blog­garna (arti­keln pub­li­ce­rad i SvD igår): Åter­i­gen har bloggo­sfä­ren tvingat upp en debatt på agen­dan. Men den här gången rör det var­ken fil­del­ning, webb­trafik eller data­lag­ring. Bloggstormen mot Liza Marklund tycks sna­rast bero på medi­e­förakt. När … Läs mer

Dramatikerkonspirationen

Likheter i olika tid­ning­ars rap­por­te­ring är ett enkelt mål att ge sig på, jag vet. Visst har jag själv sut­tit på mor­gon­mö­ten och läst DN-artiklar för­bryl­lande lika de jag själv har för­fat­tat i samma dags SvD. Med detta sagt: Att parallell-läsa … Läs mer

Pengabrorsan

Hoppas det fram­gick att Svenskan-bashingen nedan var skri­ven med kär­lek. Jag har fak­tiskt själv en arti­kel pub­li­ce­rad i dagens SvD. Det är en inter­vju med Anders Wendin om hans scen­skräck och hur han und­vi­ker att kon­ser­terna blir slent­rian. Läsning är … Läs mer

Obama vill byta gardiner i The Oval Office

David uttryckte härom­da­gen rädsla för den stun­dande postval-tomheten. Någon annan, minns inte vem, frå­gade sig hur sjut­ton alla jour­na­lis­ter ska stå ut när de måste sluta bevaka stri­den Obama — McCain. Nu har två dagar gått och det över­ras­kande sva­ret … Läs mer