Etikettarkiv: SVT

På fredag visas PressPausePlay i K Special

PressPausePlay, doku­men­tär­fil­men där jag age­rar pro­du­cent och repor­ter, har haft en osan­no­likt lyc­kad vår. Världspremiären ägde rum på South By Southwest i Austin, Texas. Sedan dess har fil­men visats på fes­ti­va­ler i såväl New York och Seattle som Doha och Barcelona. … Läs mer

Mindre maktkamp och elegans på verklighetens KB

I sön­da­gens SvD skrev jag nedan­stå­ende arti­kel om Kungliga Biblioteket. Tanken var att ge en aningen mer kor­rekt inblick i var­da­gen på Sveriges natio­nal­bib­li­o­tek än tupp­fäkt­ningen och de flå­diga mil­jö­erna i SVT:s aktu­ella dra­ma­sats­ning Bibliotekstjuven. I tv-serien Bibliotekstjuven beskrivs Kungliga … Läs mer

Maktkamp och chark i taffliga kulisser

Det är dåligt med mitt blog­gande just nu, såvida inte att klistra in artik­lar pub­li­ce­rade på annan plats räk­nas (vil­ket det inte gör). I vän­tan på inspi­ra­tion och tid för rik­tiga blog­gin­lägg, följ min Twitter eller läs ännu en inklist­rad … Läs mer