Etikettarkiv: teater

Ibsens förbannelse över teaterkonsten

Lite sent kom­mer här min arti­kel om tea­terns trög­rör­lig­het, häm­tad ur förra vec­kans num­mer av Fokus. Hyllningar, bonu­sar och fler i publi­ken. Men är det klas­si­ker eller expe­ri­ment som är vägen framåt för tea­tern? Fyra skå­de­spe­lare med hör­lu­rar sit­ter på var … Läs mer

Väckarklocka i turbofart

Foto: Mats Bäcker. Om Teater Tribunalens vår­fes­ti­val (arti­keln pub­li­ce­rad i fre­dags i SvD): Genom fes­ti­va­len Två vec­kor i maj för­sö­ker Teater Tribunalen vända och vrida på tea­ter­kons­ten. Ett recept är tur­bo­te­a­ter — en pjäs som skrivs, repe­te­ras och spe­las upp … Läs mer

Nya texter

Just nu gör jag ett litet inhopp på Fokus. I senaste num­ret, ute i dag, har jag med en längre arti­kel om Leninpriset och skill­na­den mel­lan poli­ti­kens och kul­tur­värl­dens syn på kom­mu­nism. Jag har även inter­vjuat Marit Paulsen om kyck­lingar och eko­lo­gisk mat. Just … Läs mer

Rätt sätt en konst

Bild: Fanny Oldenburg. Om The Dinner Club (arti­keln pub­li­ce­rad i dagens SvD): Ett bele­vat säll­skap hål­ler sam­man­koms­ter på Polska insti­tu­tet. De lär dig bords­skick, ming­el­tek­nik, att vårda ditt yttre och skala en räka i tre steg. Konstprojektet The Dinner Club … Läs mer