Etikettarkiv: Twitter

Maktkamp och chark i taffliga kulisser

Det är dåligt med mitt blog­gande just nu, såvida inte att klistra in artik­lar pub­li­ce­rade på annan plats räk­nas (vil­ket det inte gör). I vän­tan på inspi­ra­tion och tid för rik­tiga blog­gin­lägg, följ min Twitter eller läs ännu en inklist­rad … Läs mer

Den virtuella vänskapen har växit upp

Om com­mu­ni­ties och vän­skap på nätet (arti­keln pub­li­ce­rad i dagens SvD): Sociala nät­verks­saj­ter har gått från ton­års­nöje till en arena även för vuxna. I en ny utställ­ning på Kulturhuset under­söks vir­tu­ellt umgänge. Är det social trä­ning som ersät­ter pas­sivt tv-tittande … Läs mer

Är twittrare miljöbovar?

Nicholas Carr blog­gar uti­från frå­gan hur myc­ket kol­di­oxid en Google-sökning gene­re­rar. Med sina dysto­pier om att vi blir kor­kade av Google och att Wikipedia gör oss till Lemmings bru­kar Carr fram­stå som en lud­dit, eller åtminstone en över­dri­ven skep­ti­ker. Men … Läs mer

Mikro

Nu när det pra­tas Twitter över­allt får jag väl outa mitt mikro­blog­gande. Här hit­tar du mig.