Etikettarkiv: Wikipedia

Grattis Wikipedia!

Igår fyllde värl­dens största upp­slags­verk 10 år. Med anled­ning av mitt gonzo-reportage i SvD har diverse medier bett mig kom­men­tera jubi­leet. I sön­dags var jag med och reso­ne­rade om Wikipedias histo­ria och fram­tid i ett inslag i Godmorgon, värl­den!. I … Läs mer

Smutskastning från Wikimedia Sverige

I dag kom jag smått yr i huvu­det till­baka från semestern och ser att SvD har pub­li­ce­rat mitt repor­tage om Wikipedia. Texten är ett ganska skämt­samt gonzo-experiment för att belysa hur redi­ge­ringen av Wikipedia fun­ge­rar i prak­ti­ken. Läs den gärna. Jag … Läs mer

Bilder av världen om tio år

Ni som föl­jer (nåväl, kän­ner till) den här blog­gen und­rar kanske var­för den så säl­lan upp­da­te­ras med nya tex­ter. De av er som jag springer på frå­gar då och då vad jag egent­li­gen hål­ler på med nu för tiden. Det är … Läs mer

Är twittrare miljöbovar?

Nicholas Carr blog­gar uti­från frå­gan hur myc­ket kol­di­oxid en Google-sökning gene­re­rar. Med sina dysto­pier om att vi blir kor­kade av Google och att Wikipedia gör oss till Lemmings bru­kar Carr fram­stå som en lud­dit, eller åtminstone en över­dri­ven skep­ti­ker. Men … Läs mer