Etikettarkiv: youtube

Nu finns PressPausePlay för gratis nedladdning och streaming

När vi inledde arbe­tet med PressPausePlay fram­stod det näs­tan genast som uppen­bart att vi så små­ningom skulle släppa den gra­tis online. Ett åter­kom­mande tema i fil­men blev näm­li­gen hur för­ut­sätt­ning­arna för kre­a­tivt ska­pande har påver­kats av att man kan dis­tri­bu­era … Läs mer

Imagine, if you will”

I serien “roliga Youtube-klipp om pap­pers­tid­ning­ens död” (första delen här) är det dags för inlägg num­mer två. Nyhetsinslaget ovan visar att ame­ri­kanska dags­tid­ningar redan 1981 lan­se­rade ett system för digi­tal dis­tri­bu­tion! Om syste­mets eko­no­miska ramar säger en redak­tör på The … Läs mer

Bloggpopulism

För att ni som är oin­tres­se­rade av svensk kul­tur­po­li­tik inte ska skräm­mas bort här­i­från för gott — här kom­mer något helt annat: