Texter

Mina tex­ter behand­lar ofta ämnen som lit­te­ra­tur, pop­mu­sik, film, arki­tek­tur och stads­pla­ne­ring, serier, spel­po­li­tik, kul­tur­po­li­tik och nät­po­li­tik. Nedan är ett urval.

Reportage

Flyktingarna blir gran­nar med Sveriges elit
Om när Djursholm fick sin första flyk­ting­för­lägg­ning, Svenska Dagbladet, 2015-11-22.

Mästarnas mark­nad
Om hur mark­nads­av­del­ning­arna tog mak­ten på Bonnierförlagen och i bok­bran­schen, Fokus, 2012-09-28.

Ett her­rans liv i Borja
Om den spanska damen som målade om Jesus till en apa, Svenska Dagbladet, 2014-11-02.

För en hand­full dol­lar
Om interna stri­dig­he­ter i country­te­ch­no­ban­det Rednex, Novell, 2009-05-19.

Farväl Maria Plaza
Om ett ovan­ligt hus som inte fick vara kvar i Stockholms innerstad, Svenska Dagbladet, 2011-09-09.

Kritik/åsiktstexter/krönikor

Manligheten är en trång maske­rad­dräkt
Krönika om man­lig vän­skap – kore­o­gra­fe­rad som en enda lång sven­sexa, Svenska Dagbladet, 2016-07-10.

Perfektionistisk skit­stö­vel
Recension av boken Steve Jobs — en bio­grafi, Expressen, 2011-10-28.

Enfärgad debatt
Kommentar till för­sla­get om en svensk kul­tur­ka­non, Fokus, 2010-11-02.

Intervjuer/porträtt

“Jag är för­äls­kad i Monica Zetterlund“
I varje num­mer av Novell pra­tade jag musik med en makt­ha­vare. Här Håkan Juholt, Novell, 2013-04-19.

En han­dels­re­san­des liv
Så vände fram­gången upp och ner på för­fat­ta­ren Lena Anderssons liv, Svenska Dagbladet, 2014-11-02.

Flickan, pap­pan och arbe­tarsta­den
En rund­tur i Västerås med för­fat­ta­ren Åsa Linderborg, Svenska Dagbladet, 2013-11-03.

Radcliffe på egna ben
Ett för­sök till spå­dom om Daniel Radcliffes fram­tid, Svenska Dagbladet, 2011-07-08.

Övrigt

Gynnar du Sverigedemokraterna?
Ett sati­riskt litet test som för­kla­rar Sverigedemokraternas fram­gångar, Svenska Dagbladet, 2012-06-09.

Kära prin­ses­san
Ett per­son­ligt brev till Madeleine Bernadotte, Svenska Dagbladet, 2012-06-09.

Starka fär­ger i Auschwitz
En betrak­telse från Auschwitz-Birkenau, Kristianstadsbladet, 2007-11-08.

I skug­gan av det ljus som ska stävja mörk­ret
En essä om lju­sets och belys­ning­ens histo­ria i Sverige, Svenska Dagbladet, 2016-10-23.

Kommentarer inaktiverade.